Contents No 3, 2017

Mathematics

Afanas'eva, E.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 3:14-17

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Geosciences

Sheremet, Ye.M., Kryvdyk, S.G.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 3:51-55

Chemistry

Vashchenko, O.V., Khomenko, D.M., Doroschuk, R.O., Raspertova, I.V., Lampeka, R.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 3:56-62
Kalishyn, Y.Y., Ordynskyi, V.V., Bychko, I.B., Kaidanovych, Z.V., Trypolskyi, A.I., Strizhak, P.E.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 3:63-69
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Slobodyanik, M.S., Chumak, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 3:70-77

Biology

Zinchenko, V.D., Goriacha, I.P., Golovina, K.N., Kiriyenko, A.N., Topchiy, I.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 3:78-84
Kuznietsova, H.M., Denis, E.O., Moskalets, T.Z., Rybalchenko, V.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 3:85-91

Biochemistry

Mykhailenko, N.F., Semenikhin, A.V., Khomochkin, A.P., Zolotareva, E.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 3:92-98