Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI столiття

Ткаченко, ВС
Бойченко, СГ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:172-180
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.04.172
Раздел: Екологія
Язык: Українська
Аннотация: 

Проведено аналiз спiввiдношень основних екобiоморфологiчних складових у фiтоценозах українських степiв у другiй половинi XX ст. i на початку XXI ст. та встановлено тенденцiю щодо деградацiї ксероморфної складової на (30 ± 10)% i зворотну тенденцiю до збiльшення мезоморфної на (10 ± 5)% i лiгнозної складових на (20 ± 10)%. Згiдно iз встановленими тенденцiями, були отриманi прогностичнi оцiнки можливих змiн у спiввiдношеннях екобiоморфологiчних складових фiтоценозiв українських степiв для першої половини XXI ст.: зменшення на третину ксероморфної складової в пiвденних регiонах i майже повне зникнення її в пiвнiчних регiонах, збiльшення меж поширення мезоморфної i лiгнозної складових.

Ключевые слова: Структурний дрейф степових фiтосистем України