Про журнал

Назва журналу Доповіді Національної академії наук України
Паралельна назва журналу за ISSN Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine
Скорочена назва за ISSN Dopov. Nac. akad. nauk Ukr.
Рік заснування 1939
Проблематика Математика, природознавство, технічні науки
Періодичність Щомісяця
ISSN (Print) 1025-6415
ISSN (Online) 2518-153X
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8889 від 21.06.2004 р.
Мова видання Українська, російська, англійська
Засновник Національна академія наук України
Видавець Видавничий дім "Академперіодика"
Головний редактор Антон Григорович Наумовець, академік НАН України
Заступники головного редактора
Галина Миколаївна Гавричкова (заст. головного редактора)
Вячеслав Леонідович Богданов (заст. головного редактора з наук. питань)
Члени редколегії П.І. Андон, Я.Б. БлюмА.Ф. Булат, П.Ф. Гожик, В.П. Горбулін, В.Т. ГрінченкоГ.В. Єльська, А.Г. Загородній, М.Ю. Ільченко, М.Т. Картель, О.В. Кириленко, С.В. Комісаренко, В.Г. Кошечко, В.П. Кухар, Л.М. Лобанов, В.М. Локтєв, В.В. Моргун, В.С. Підгорський, О.М. Пономаренко, А.М. Самойленко, В.І. Старостенко, Є.Я. Хруслов, В.Ф. Чехун, М.Ф. Шульга, Я.С. Яцків
Адреса редакції вул. Терещенківська, 3, к. 58
м. Київ, 01601, Україна
тел.: +38 (044) 235-12-16
ел. адреса: DopovidiNANU@gmail.com

"Доповіді НАН України" публікують короткi повiдомлення про оригінальні і ніде не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України. Журнал публікує також повідомлення інших авторів, подані дійсними членами та членами-кореспондентами НАН України з відповідної спеціальності, які тим самим беруть на себе вiдповідальність за наукові достоїнства поданої статті.

Призначення "Доповідей НАН України" полягає перш за все в публікації повідомлень про нові наукові дослідження, що мають пріоритетний характер.

"Доповіді НАН України" не публікують

  • статті полемічні, класифiкаційні і вузькоспеціальні, що містять розв'язки стандартних задач;
  • статті описові, оглядові та методичні (якщо метод не є принципово новим);
  • статтi з систематики рослин, тварин і мікроорганізмів;
  • статті, в яких викладаються окремі етапи досліджень або матеріал, поділений на кілька послідовних публікацій;
  • статті про рядові дослідження, що не становлять загального інтересу і не містять значущих висновків.

Публікація в "Доповідях НАН України" не перешкоджає опублікуванню розширеного варіанта статтi в інших періодичних виданнях.