Про журнал

Назва журналу Доповіді Національної академії наук України
Паралельна назва журналу за ISSN Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine
Скорочена назва за ISSN Dopov. Nac. akad. nauk Ukr.
Рік заснування 1939
Проблематика Математика, природознавство, технічні науки
Періодичність Щомісяця
ISSN (Print) 1025-6415
ISSN (Online) 2518-153X
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8889 від 21.06.2004 р.
Мова видання Українська, російська, англійська
Засновник Національна академія наук України
Видавець Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, Київ
Головний редактор Антон Григорович Наумовець, академік НАН України
Заступники головного редактора
Вячеслав Леонідович Богданов, академік НАН України (заст. головного редактора з наук. питань)
Галина Миколаївна Гавричкова (заст. головного редактора)
Члени редколегії П.І. Андон, С.А. АндронатіА.Г. БілоусЯ.Б. БлюмА.Ф. Булат, П.Ф. Гожик, В.В. Гончарук, В.П. Горбулін, В.Т. ГрінченкоГ.В. Єльська, А.Г. Загородній, М.Ю. Ільченко, М.Т. Картель, О.В. Кириленко, С.В. Комісаренко, В.Г. Кошечко, О.О. Кришталь, Л.М. Лобанов, В.М. Локтєв, В.В. Моргун, В.С. Підгорський, О.М. Пономаренко, А.М. Самойленко, В.І. Старостенко, Є.Я. Хруслов, В.Ф. Чехун, М.Ф. Шульга, Я.С. Яцків
Адреса редакції вул. Терещенківська, 3, к. 58
м. Київ, 01004, Україна
тел.: +38 (044) 235-12-16
ел. адреса: DopovidiNANU@gmail.com