Політика антиплагіату

Політика антиплагіату

Автори, які подають матеріали для публікації в журналі «Доповіді НАН України» погоджуються з тим, що стаття написана ними особисто, раніше ніде не публікувалася і готувалася спеціально для цього видання.
Для всіх надісланих матеріалів визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення Мінімально допустимим рівнем унікальності тексту вважається 75%, тому в разі його недотримання стаття повертається автору разом з протоколом перевірки.
До форм плагіату відносяться:
- використання (дослівне цитування) будь-яких матеріалів в будь-якому обсязі без вказівки джерела;
- використання запозичених зображень, малюнків, фотографій, таблиць, графіків, схем чи будь-яких інших форм графічного представлення інформації без посилання на джерело;
- використання без письмового дозволу матеріалів, автори або правовласники яких забороняють використання своїх матеріалів без спеціального узгодження.
До форм некоректного запозичення відносяться:
- відсутність графічного виділення (в лапках) дослівно цитованого тексту при наявності посилань на джерело;
- некоректне посилання на джерело або неповний склад його бібліографічного опису, що перешкоджає їх ідентифікації;
- посилання не на перше джерело запозиченого тексту без явної вказівки на цей факт (помилка у визначенні першоджерела);
- відсутність посилань з тексту на джерела, наведені в пристатейному списку;
- надмірне цитування (при наявності посилань на джерела та графічного виділення цитованого тексту), обсяг якого не обґрунтований жанром і цілями статті.
При наявності некоректних запозичень всі випадки такого запозичення розглядаються індивідуально.
 
У разі виявлення доведеного факту плагіату в статті, що вже опублікована, її автори позбавляються права публікуватися в усіх наступних номерах журналу, а сам текст вилучається з архіву офіційного сайту видання та з інших місць публічного розміщення, відповідальність за які несе редакція журналу «Доповіді НАН України».