Сольватацiя та асоцiацiя iонiв у системi LiClO4 – диметилсульфоксид

Горобець, МI
Кириллов, СО
Гафуров, ММ
Атаєв, МБ
Третьяков, ДО
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:125-129
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.01.125
Розділ: Хімія
Мова: Російська
Анотація: 

Iоннi рiвноваги в системi LiClO4 диметилсульфоксид (ДМСО) при 90 С в iнтерва-
лi концентрацiї 0,05–0,25 мольн. часток солi дослiджено методом спектроскопiї комбiна-
цiйного розсiяння. Встановлено спектроскопiчнi прояви водневого зв’язку мiж молекула-
ми ДМСО та перхлорат-iонами. Визначено концентрацiї мономерних, димерних молекул
ДМСО, а також таких, що входять в сольватну сферу катiона лiтiю; вiльних молекул роз-
чинника та таких, що входять у сольватну сферу перхлорат-iона; вiльних анiонiв, iонних
пар, роздiлених розчинником, та контактних iонних пар. Зроблено висновки щодо складу
всiх компонентiв розчинiв.

Ключові слова: диметилсульфоксид, Сольватацiя та асоцiацiя iонiв