Синтез азометинвмiсних бiсфенолiв з перфторованими моно- i бiфенiленовими фрагментами

1Шевченко, ВВ
Ткаченко, IМ
1Кобзар, ЯЛ
1Шекера, ОВ
1Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:142-147
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.01.142
Розділ: Хімія
Мова: Російська
Анотація: 

Взаємодiєю ароматичних дiамiнiв, що мiстять фрагменти тетрафторбензолу i октафторбiфенiлу, з салiциловим альдегiдом синтезовано перфторароматичнi азометинвмiснi бiсфеноли як мономери для отримання функцiональних полiмерiв. Структури та спектроскопiчнi їх властивостi було дослiджено за допомогою методiв IЧ, 1H, 19F ЯМР та УФ спектроскопiї.

Ключові слова: Синтез азометинвмiсних бiсфенолiв з перфторованими моно- i бiфенiленовими фрагментами