Дизайн iнгiбiторiв активного центру тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis на основi iнгiбiтора SB-219383

Микуляк, ВВ
Дубей, IЯ
Корнелюк, ОI
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:167-174
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.10.167
Розділ: Біофізика
Мова: Українська
Анотація: 

Тирозил-тРНК синтетаза Mycobacterium tuberculosis (MtTyrRS) є одним з ключових ферментiв синтезу бiлка на дорибосомному етапi, тому його iнгiбування повинно iстотно стримувати рiст патогенних бактерiй в органiзмi хазяїна. MtTyrRS та TyrRS людини не здатнi до перехресного розпiзнавання та амiноацилування вiдповiдних тРНКTyr, тому специфiчнi iнгiбiтори MtTyrRS повиннi бути не токсичними для людини. Взаємодiя iнгiбiтора з каталiтичною KMSKS-подiбною петлею MtTyrRS повинна значно пiдвищити його афiннiсть до ферменту. З урахуванням цього проведено дизайн нових iнгiбiторiв MtTyrRS на основi структури вiдомого iнгiбiтора SB-219383. Модифiкацiя здiйснювалася таким чином, щоб забезпечити взаємодiю iнгiбiторiв iз каталiтичною петлею ферменту. Показано, що змодельованi нами iнгiбiтори взаємодiють з каталiтичною петлею протягом усього часу динамiки MtTyrRS (100 нс).

Ключові слова: Mycobacterium tuberculosis