Про прогноз якості цільового продукту в періодичних технологіях

Большаков, ВІ
Волчук, ВМ
Дубров, ЮІ
Установа/Організація: 
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", Дніпропетровськ
Розділ: Матеріалознавство
Мова: Російська
Анотація: 

Показано, що при прогнозі якості цільового продукту в періодичних технологіях достатньо застосовувати статистичні методи для оцінки хімічного складу вихідного продукту та аналізу технологічного режиму на прикладі виробництва прокатних валків. Для отримання достовірних результатів у виробничих умовах запропоновано використовувати евристичні процедури під час проведення пасивного та активного експериментів.

Ключові слова: прогноз, цільовий продукт, якість