Обчислення поверхневої енергії контакту компонент у квазібінарних евтектичних системах

1Закарян, ДА
1Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ
Установа/Організація: 
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ
Розділ: Матеріалознавство
Мова: Російська
Анотація: 

За допомогою методу апріорного псевдопотенціалу обчислено поверхневу енергію контакту компонент боридних та металокерамічних квазібінарних композитів з евтектичним складом. Розраховано значення енергії поверхні контакту при різних температурах для LaB6−TiB2, LaB6−ZrB2.

Ключові слова: евтектичні системи, обчислення, поверхнева енергія