Динаміка хлорофілу в процесі старіння сім’ядольних листків Linum usitatissimum, опроміненого рентгенівською радіацією

1Берестяна, АМ, 1Гродзинський, ДМ
1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
Установа/Організація: 
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
Розділ: Біологія
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено динаміку хлорофілу в процесі старіння сім’ядольних листків Linum usitatissimum, підданого дії різних доз гострого рентгенівського опромінення. Встановлено залежність деградації хлорофілу a та хлорофілу b від дози опромінення і стадії онтогенезу сім’ядольних листків. Розглянуто особливості розпаду хлорофілу як одного з параметрів радіаційно-індукованого старіння.

Ключові слова: радіація, сім’ядольні листки, хлорофіл