Спектральний аналiз одного несамоспряженого операторного пучка з розривним коефiцiєнтом

Оруджев, ГД
Ефендiєв, РФ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:25-31
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.04.025
Розділ: Математика
Мова: Російська
Анотація: 

Дослiджено пряму й обернену задачi для рiвнянняШредiнгера з комплексними перiодичними потенцiалами та розривною правою частиною на всiй осi. Вивчено основнi властивостi фундаментальних розв’язкiв i спектр задачi. Сформульовано обернену задачу i розроблено ефективну процедуру її розв’язання.

Ключові слова: Спектральний аналiз