Стохастична регуляризацiя некоректних задач теплопереносу

Панiн, ВВ
Кривошей, ФО
Богдан, ЮО
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:80-84
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.06.080
Розділ: Теплофізика
Мова: Російська
Анотація: 

Стохастична апроксимацiя параболiчного рiвняння теплопровiдностi та наступне його осереднення за реалiзацiями випадкових параметрiв приводить до рiвняння гiперболiчного типу для середнiх значень функцiй переносу. На основi цього рiвняння постановки обернених задач вiдновлення крайових умов коректнi.

Ключові слова: Стохастична регуляризацiя некоректних задач теплопереносу