Геометрична побудова всiх можливих асоцiйованих водневими зв’язками пар нуклеотидних основ

1Глушенков, АМ
1Говорун, ДМ
1Інститут високих технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:133-137
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.08.133
Розділ: Біофізика
Мова: Російська
Анотація: 

Запропоновано оригiнальний спосiб автоматичної побудови структурних гiпотез усiх можливих пар нуклеотидних основ, стабiлiзованих мiжмолекулярними водневими зв’язками. Спосiб випробувано на прикладi 1-метилцитозину на рiвнi квантово-механiчної теорiї B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумi.

Ключові слова: Геометрична побудова всiх можливих асоцiйованих водневими зв’язками пар нуклеотидних основ