Про моделювання седиментацiї гiперболiчним рiвнянням та його виродження

Кривонос, ЮГ
Селезов, IТ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:40-43
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.09.040
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Російська
Анотація: 

Наведено узагальнену модель седиментацiї, яка враховує еволюцiю наносiв на доннiй поверхнi з кiнцевою швидкiстю. Дослiджується сингулярне виродження узагальненого гiперболiчного рiвняння в традицiйне рiвняння в класi узагальнених розв’язкiв.

Ключові слова: седиментацiї гiперболiчним рiвнянням