Квазi-phi-функцiї для математичного моделювання вiдносин геометричних об’єктiв

Стоян, ЮГ
Панкратов, ОВ
Романова, ТЄ
Чернов, МI
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:49-54
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.09.049
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Російська
Анотація: 

Розглядаються класи спецiальних функцiй (квазi-phi-функцiї, нормалiзованi квазi-phi-функцiї, псевдонормалiзованi квазi-phi-функцiї), призначенi для аналiтичного опису вiдносин неперетинання пари неорiєнтованих геометричних об’єктiв та обмежень на допустимi вiдстанi. Наводяться основнi властивостi квазi-phi-функцiй, сформульованi у виглядi теорем. Будуються квазi-phi-функцiї для деяких видiв неорiєнтованих 2D- i 3D-об’єктiв.

Ключові слова: Квазi-phi-функцiї