Субатмосферний зворотний цикл Брайтона з регенерацією вихідної теплоти за циклом Майсоценка

1Халатов, АА
2Северин, СД
2Бродецький, ПІ
3Майсоценко, ВС
1Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ
2PBCorporation, Los-Angeles, USA
3Coolerado Corporation, Denver, USA
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:72-79
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.01.072
Розділ: Енергетика
Мова: Російська
Анотація: 
Розглянуто новий термодинамічний цикл з високим ступенем регенерації, що використовує сонячну енергію і енергію навколишнього простору у формі психрометричної різниці температур. Особливістю циклу є високий коефіцієнт корисної дії, який значно перевищує КПД газотурбінних установок, що працюють за циклом Брайтона. Показано, що при малій потужності (до 10 кВт) установка може використовувати для виробництва електрики тільки психрометричу і сонячну енергію.
Ключові слова: Брайтон, Майсоценко, регенерація, теплота, цикл