Еволюція хвильових полів у блокових релаксуючих середовищах

1Даниленко, ВА
1Даневич, ТБ
1Скуратівський, СІ
1Відділення геодинаміки вибуху Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:80-85
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.01.080
Розділ: Науки про Землю
Мова: Українська
Анотація: 
Досліджено континуальну модель блокових геосередовищ, яка враховує розриви швидкості та напружень між структурними елементами. Використовуючи методи редуктивної теорії збурень, побудовано (1 + 2) амплітудне рівняння другого порядку типу Бюргерса. Знайдено точні кінкоподібні хвильові та автомодельні розв’язки амплітудного рівняння.
Ключові слова: геосередовище, еволюція, напруження, рівняння Бюргерса