Епоксиполіуретанові композиційні матеріали, що наповнені полігідроксибутиратом і доксорубіцином для виготовлення кісткових імплантатів

1Лукашевич, СА
1Рожнова, РА
1Галатенко, НА
1Козлова, ГА
1Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:111-118
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.01.111
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

На основі епоксиполіуретанової (ЕПУ) композиції з використанням наповнювачів полігідроксибутирату (ПГБ) і доксорубіцину були отримані нові біологічно-активні полімерні матеріали, які можуть бути використані як кісткові імплантати. Вивчено вплив наповнювачів на фізико-механічні властивості отриманих ЕПУ композиційних матеріалів та встановлено оптимальний масовий склад ПГБ 0,1 й 0,3%. Методом ІЧ спектроскопії показано вплив наповнювачів на структуру композицій. На прикладі модельної реакції доксорубіцину з фенілгліцидиловим ефіром показана можливість хімічної іммобілізації лікарського препарату на ЕПУ носії.

Ключові слова: імплантанти, епоксид, кістки, матеріали, поліуретан