Вплив катіонів Ca2+ і Mg2+ на поверхневий заряд еритроцитів і лактобактерій Streptococcus thermophilus та їх адгезійну взаємодію

1Анікєєва, МО
1Розанова, СЛ
1Коваленко, СЄ
1Гордієнко, ОІ
1Гордієнко, ЄО
1Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:159-165
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.01.159
Розділ: Біофізика
Мова: Українська
Анотація: 

Запропоновано просту і доступну модель адгезії лактобактерій на еритроцитах людини. Досліджено вплив двовалентних катіонів (Ca2+ і Mg2+) на поверхневий заряд еритроцитів і лактобактерій S. thermophilus та їх адгезійну взаємодію. Показано, що, незважаючи на зовнішньо схожий односпрямований вплив катіонів Ca2+ і Mg2+ на адгезію лактобактерій S. thermophilus на еритроцитах людини, причини такого впливу різняться. Якщо іони Ca2+ впливають на поверхневий заряд еритроцитів, не змінюючи його у S. thermophilus, то іони Mg2+, навпаки, впливають на поверхневий заряд лактобактерій та не змінюють його в еритроцитів. Цей результат підтверджує думку, що в даному випадку двовалентні катіони впливають на другу необоротну стадію адгезійного процесу, а не на фізичні взаємодії на першій оборотній стадії.

Ключові слова: адгезія, взаємодія, еритроцити, катіони, лактобактерії