Синтез нового адсорбенту на основі поліакрилонітрильних волокон з осадженим шаром фероціаніду калію–міді для селективного видалення цезію із забруднених вод

1Бондар, ЮВ
1Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:166-172
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.01.166
Розділ: Екологія
Мова: Російська
Анотація: 

Синтезовано новий композитний адсорбент шляхом in situ осадження шару фероціаніду калію–міді на поверхню модифікованих поліакрилонітрильних волокон. Синтезований адсорбент показав високу швидкість сорбції і селективність по відношенню до іонів цезію при сорбції з високомінералізованих розчинів.

Ключові слова: адсорбент, волокно, селективність, сорбція