Регіональні особливості малакофауни Північно-Західного Приазов’я у водоймах різного типу

Халіман, ІО, Аністратенко, ВВ, Дегтяренко, ОВ
Установа/Організація: 
Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
Розділ: Біологія
Мова: Російська
Анотація: 

Вивчення видового різноманіття та поширення молюсків у прісних та солоних водоймах Північно-Західного Приазов’я дає можливість виявити деякі особливості угруповань молюсків Утлюцького лиману, Східного Сиваша та річок Північно-Західної частини басейну Азовського моря. Гідрологічний режим Утлюцького лиману визначає стабільне існування та найбільш повну подібність малакофауни цієї водойми та Азовського моря, Сиваш має дуже збіднену та тривіальну фауну, річки Північно-Західного Приазов’я характеризуються широким діапазоном видового складу та категорій зустрічальності прісноводних молюсків. Найбільш трансформованими на сьогодні регіональними водоймами є північна частина Утлюцького лиману та більшість малих річок Приазов’я. Тваринне населення акваторії Сиваша найбільш динамічно реагує на різкі коливання солоності та обводнення шляхом перерозподілу основного складу фауни за локальними та суміжними стаціями.

Ключові слова: Азовське море, молюски, поширення, Східний Сиваш, Україна, Утлюцький лиман, фауна