Датчик кута повороту із застосуванням магнітооптичного модулятора на біморфному елементі

1Лінчевський, ІВ
1НТУ України "Київський політехнічний інститут"
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:61-65
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.02.061
Розділ: Фізика
Мова: Російська
Анотація: 

Представлено датчик кута повороту на основі магнітооптичного модулятора на біморфному елементі в умовах магнітомеханічного резонансу. Показано, що за рахунок просторового розподілу кута повороту площини поляризації по перетину світлового пучка при роботі поляриметра на максимумі першої гармоніки сигналу порогова чутливість у визначенні кутового параметра становить 2,6 · 10−5 рад.

Ключові слова: біморфний елемент, магнітооптичний модулятор, порогова чутливість