Вплив деформацій зсуву на ефективність роботи п’єзоактуаторів при активному демпфуванні коливань прямокутної пластини

1Карнаухов, ВГ
2Козлов, ВІ
2Карнаухова, ТВ
1Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
2НТУ України "Київський політехнічний інститут"
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:50-54
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.02.050
Розділ: Механіка
Мова: Російська
Анотація: 

На основі уточненої моделі С. П. Тимошенка досліджено вплив деформацій зсуву на ефективність активного демпфування вимушених резонансних коливань прямокутної пластин за допомогою п’єзоелектричних актуторів.

Ключові слова: демпфування коливань пластини, деформації зсуву, п’єзоактуатор