Нові сполуки Sr2LnBIIISnO7 (BIII – Sc, In) з двошаровою перовськітоподібною структурою

1Тітов, ЮО
1Білявина, НМ
1Марків, ВЯ
1Слободяник, МС
1Полубінський, ВВ
1Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:117-122
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.04.117
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

Визначені границі областей із шаруватою перовськітоподібною структурою (ШПС) в рядах сполук типу Sr2LnBIIISnO7 (BIII – Sc, In). Твердофазним синтезом із еквімолярних сумішей Sr3Sn2O7 + SrLn2Sc2O7 і Sr2SnO4 + LnInO3 синтезовані нові скандатостанати Sr2LnScSnO7 (Ln – La, Pr), індатостанати Sr2LaInSnO7 (Ln – La, Pr) та методом Рітвельда визначена їх кристалічна ШПС. Встановлена належність ШПС Sr2LaScSnO7 до структурного типу SrLn2Sc2O7 (пр. гр. Fmmm), а ШПС Sr2PrScSnO7 і Sr2LnInSnO7 до структурного типу BaLa2In2O7 (пр. гр. P42/mnm). Проаналізовані особливості будови ШПС синтезованих Sr2LnBIIISnO7 (BIII – Sc, In).

Ключові слова: будова, перовськітоподібна структура, синтез, сполуки Sr2LnBIIISnO7 (BIII – Sc; In)