Оптимальне керування динамічною системою другого порядку

1Копець, ММ
1НТУ України "Київський політехнічний інститут"
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:35-39
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.05.035
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Українська
Анотація: 

Розглядається проблема мінімізації квадратичного функціонала на розв’язках системи диференціальних рівнянь другого порядку. Для дослідження сформульованої задачі оптимізації застосовано метод множників Лагранжа. Такий підхід дав можливість отримати необхідні умови оптимальності. На основі цих умов виведена система диференціальних рівнянь Ріккаті. Розв’язок отриманої системи дозволяє виписати явну формулу для оптимального керування.

Ключові слова: квадратичний функціонал, метод множників Лагранжа, необхідні умови оптимальності, оптимальне керування, система диференціальних рівнянь Ріккаті