Про хвилі Лемба у системі шар ідеальної рідини – пружний шар

1Багно, ОМ
1Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:39-46
https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.07.039
Розділ: Механіка
Мова: Російська
Анотація: 

На основі тривимірних лінійних рівнянь класичної теорії пружності для твердого тіла та лінеаризованих рівнянь Ейлера для рідкого середовища досліджено поширення хвиль Лемба у пружному шарі, що взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини. Побудовано дисперсійні криві для нормальних хвиль у широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив товщини шару рідини на дисперсію фазових швидкостей мод Лемба у гідропружному хвилеводі як для тонких, так і для товстих рідких та пружних шарів.

Ключові слова: дисперсія хвиль, пружний шар, шар ідеальної стисливої рідини