Дія інгібіторів карбоангідрази на ензиматичну активність ізольованої тилакоїдної CF1 АТФази

1Хомочкін, АП
1Семеніхін, АВ
1Золотарьова, ОК
1Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 1:92-98
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.01.092
Розділ: Біохімія
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено дію інгібіторів карбоангідрази — ацетазоламіду (АА) і етоксизоламіду (ЕА) на ферментативну активність ізольованого чинника спряження CF1 — каталітичної частини АТФ-синтазного комплексу хлоропластів. Фермент виділяли з хлоропластів шпинату, обробляючи їх 1 мМ ЕДТА. Показано, що карбоангідразна активність CF1, визначена в розчині за прискоренням утворення CO2 в реакції дегідратації гідрокарбонату, становить 73 мкмоль CO2 · (мг білка · хв)-1 і майже в 30 разів перевищує АТФазну активність ферменту. АА і ЕА інгібують як АТФазну, так і карбоангідразну активність CF1. I50 для Ca2+-АТФазної реакції, що каталізується ізольованим CF1 у розчині, становить 2 мкМ для АА і ЕА. АТФазна активність дещо зростає при збільшенні концентрації ЕА. 50% інгібування карбоангідразної активності досягається за наявності 2 мкМ АА і 12 мкМ ЕА. Зроблено висновок, що і водорозчинний АА, і жиророзчинний ЕА пригнічують як АТФазну, так і карбоангідразну активність ферменту при близьких і відносно низьких концентраціях. Функціональна роль виявленої карбоангідразної активності може полягати в полегшенні перенесення протонів, які поглинаються або виділяються в реакції синтезу або гідролізу АТФ відповідно.

Ключові слова: CF1 АТФаза, ацетазоламід, гідроліз АТФ, карбоангідраза, фотосинтетичні мембрани хлоропластів