Природа хімічного зв’язку з точки зору степеня перекриття електронних оболонок іонів, атомiв i молекул

Жиганюк, ІВ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 12:36-43
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.12.036
Розділ: Фізика
Мова: Українська
Анотація: 

Побудовано фізичний критерій ковалентних, іонних та водневих зв’язків. Аналізуються величини ступеня перекриття Δ електронних оболонок у комплексах з ковалентними й іонними видами зв’язку. Показано, що густина eΔ енергії взаємодії на одиничний відрізок для іонних сполук на порядок більша, ніж для ковалентних сполук. Це означає, що eΔ може служити критерієм для опису типу зв'язків. Аналізуючи властивості димера води, показано, що значення eΔ за порядком величини збігається з такою ж величиною для галогенідів лужних металів. Разом з тим, ступінь перекриття двох молекул води у розрідженій парі Δ = 0,01 збігається зі ступенем перекриття в нестабільній штучній “молекулі” Ne2. Ці факти свідчать про електростатичний мультипольний характер взаємодії молекул води з головним внеском у вигляді диполь-дипольної взаємодії.

Ключові слова: водневий зв’язок, густина енергії взаємодії на одиничний відрізок, степінь перекриття електронних оболонок, фізичний критерій ковалентного і іонного зв’язку