Індукція озоном адаптивної відповіді еритроцитів барана на холодовий стрес

1Зінченко, ВД
1Головіна, КМ
1Горяча, ІП
1Воловельська, ЄЛ
1Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 2:101-107
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.02.101
Розділ: Біологія
Мова: Російська
Анотація: 

Проведено оцінку стійкості еритроцитів барана, оброблених озонованим фізіологічним розчином з концентрацією озону 0,16 мг/л, при зберіганні протягом 12 тижнів за гіпотермічних умов при температурі 2–4 ºС у різних середовищах: 0,9%-му розчині хлориду натрію, 7%-му розчині сахарози, глюкозо-цитратному розчині Олсвера, 5%-му розчині маніту і 10%-му розчині декстрану. Показано, що оброблені озоном еритроцити меншою мірою втрачають осмотичну стійкість після зберігання порівняно з не обробленими клітинами. Оброблені озоном еритроцити в середовищі з 5%-м розчином маніту зберігають здатність до утворення розеток з лімфоцитами людини після 12 тижнів зберігання. Результат пояснюється впливом озону на деформованість мембран еритроцитів.

Ключові слова: активні форми кисню, гіпотермія, кріобіологія, озон, оксидативний стрес