Відновлення морфофункціональних властивостей еритроцитів донорської крові після гіпотермічного зберігання

1Гулевський, ОК, 1Жаркова, ЄЄ
1Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 3:93-97
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.03.093
Розділ: Біологія
Мова: Російська
Анотація: 

Досліджено відновлювальну дію низькомолекулярної фракції кордової крові на еритроцити донорської крові людини за такими показниками, як морфологія та кисневотранспортна функція. Показано перспективність використання реабілітуючих середовищ, до складу яких входить кордова кров.

Ключові слова: відновлення, гіпотермічне зберігання, донорська кров, еритроцити, кисневотранспортна функція