Системність механізмів радіогормезисних ефектів у рослин

1Міхєєв, ОМ, 1Овсяннікова, ЛГ, 2Войтенко, ЛВ, 1Жук, ВВ, 1Гродзинський, ДМ
1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
2Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 4:106-110
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.04.106
Розділ: Біологія
Мова: Українська
Анотація: 
За дозовою залежністю ростових параметрів головного кореня проростків гороху встановлено діапазон гормезисних доз гамма-опромінення. Оцінено мітотичний індекс (МІ) клітин апікальної меристеми кореня, рівень цитокінінів та $\alpha$-амілазної активності в сім’ядолях контрольних та дослідних проростків. В опромінених коренях виявлено стимуляцію МІ та підвищений рівень синтезу цитокінінів, який передує стимуляції МІ, що підтверджує гіпотезу про можливу роль продуктів пострадіаційної деградації ДНК в стимуляції синтезу цитокінінів. На підставі результатів вивчення динаміки $\alpha$-амілазної активності в сім’ядолях проростків гороху зроблено висновок про відносну незалежність ростової активності коренів від трофічного фактору на ранніх етапах розвитку проростків.
Ключові слова: α-амілаза, гамма-опромінення, мітотична активність, радіогормезис, цитокініни