Модель квазігармонійного наближення в теорії псевдопотенціалів

1Закарян, ДА
1Картузов, ВВ
1Хачатрян, АВ
1Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 4:55-61
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.04.055
Розділ: Матеріалознавство
Мова: Російська
Анотація: 

Запропоновано модель, за допомогою якої в рамках гармонійного наближення враховані негармонійні ефекти, пов’язані з тепловим коливанням решітки. Визначено залежність параметрів кристалічної решітки від температури через енергію електрон-іонної системи, яка обчислена в другому порядку теорії збурень.

Ключові слова: енергія електрон-іонної системи, енергія теплових коливань, параметр кристалічної решітки