Роль антиоксидантів у захисті проти сумісного ефекту Cd, Zn і Ni у пшениці

Гришко, ВМ
Артюшенко, ТА
Болдізар, А
Косі, Г
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:110-116
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.05.110
Розділ: Біологія
Мова: Англійська
Анотація: 

Наведено результати вивчення комбінованого впливу Cd, Zn і Ni на накопичення цих металів, ріст і вміст антиоксидантів у коренях пшениці. Метали додавали в двох концентраціях у поживне середовище проростків, вища концентрація справляла сильніший вплив на досліджувані показники. Вивчали толерантність 8 сортів пшениці до важких металів з метою обрати найбільш толерантний (Куяльник) і найбільш чутливий (Сонечко) для біохімічних досліджень. Поглинання важких металів та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів були меншими у толерантного генотипу порівняно з чутливим. Висока концентрація глутатіону у толерантного генотипу за контрольних умов може бути пов’язана з підвищеною толерантністю до важких металів. Металіндуковане зменшення вмісту глутатіону може бути індикатором підвищеного синтезу фітохелатинів. Більшу толерантність сорту Куяльник можна пояснити зниженим поглинанням важких металів і більш інтенсивним функціонуванням глутатіонзалежної ланки антиоксидантного захисту.

Ключові слова: Triticum aestivum L., аскорбінова кислота, глутатіон, кадмій, нікель, пероксидне окиснення ліпідів, цинк