Зміщення макроскопічних характеристик термодинамічних систем під дією радіаційного опромінення

Гаврюшенко, ДА
Тарадій, КВ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:50-57
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.05.050
Розділ: Фізика
Мова: Українська
Анотація: 

Наслідком впливу радіаційного опромінення на фізичні системи є поява у цих системах нових компонентів, що відрізняються від компонент незбуреної системи як енергією взаємодії, так і фізичними характеристиками частинок системи. Тому формалізм функцій розподілу є зручним з точки зору наочності інтерпретації як структурних змін, що відбулися у системі, так і з точки зору обчислення зміни основних макроскопічних характеристик системи. Одержано ряд виразів, що встановлюють зв’язок між кореляційними функціями і макроскопічними параметрами системи.

Ключові слова: внутрішня енергія, динамічні представлення, кореляційні функції, радіаційне опромінення, статистична сума