Отримання колоїдного розчину оксиду графену з природного вугiлля

Савiцький, ДП
Макаров, АС
Гончарук, ВВ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:87-94
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.06.087
Розділ: Хімія
Мова: Російська
Анотація: 

Запропоновано спосiб отримання оксиду графену з природного вугiлля високої стадiї метаморфiзму. Проведено аналiз структурних характеристик i визначено функцiональнi групи поверхнi оксиду графену порiвняно з такими вуглецевмiсними мiнералами, як графiт та антрацит. Вивчено закономiрностi змiни електрокiнетичного потенцiалу наночастинок оксиду графену залежно вiд водневого показника. Встановлено вплив електроповерхневих властивостей оксиду графену у водному середовищi та стабiльнiсть його колоїдних розчинiв.

Ключові слова: антрацит, наночастинки, оксид графену