Радiоекологiчнi дослiдження на мiсцях паливних радiоактивних випадiнь в Чорнобильськiй зонi вiдчуження

Липська, АI
Желтоножський, ВА
Нiколаєв, ВI
Шитюк, ВА
Кулiч, НВ
Чурюмов, ВI
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:133-139
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.06.133
Розділ: Екологія
Мова: Українська
Анотація: 

Дослiджено iзотопний склад радiоактивного забруднення територiї у Чорнобильськiй зонi вiдчуження та розподiл радiонуклiдiв по профiлю грунту. Встановлено, що радiоактивнiсть у грунтi в основному зумовлена 137Cs, 90Sr, 241Am та iзотопами Pu, що входять до складу паливної матрицi. Вивчено iзотопний склад та визначено активнiсть паливних частинок. Виявлено особливостi мiграцiї радiонуклiдiв на слiдах паливних випадiнь у вiддалений пiсляаварiйний перiод. Оцiнено перiоди екологiчного напiвочищення верхнiх горизонтiв грунту.

Ключові слова: мiграцiя, паливнi частинки, радiоактивне забруднення, радiонуклiди, Чорнобильська зона вiдчуження