Iнтеграли руху рівняння Кортевега–де Фріза в класі розв’язків типу сходинки

Андреєв, КМ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:7-13
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.09.007
Розділ: Математика
Мова: Російська
Анотація: 

Розглянуто задачу Коші для рівняння Кортевега–де Фріза з початковими даними типу сходинки. Побудовано регуляризованi інтеграли руху та отримано їх вираз через дані розсіювання відповідного рівняння Шредінгера.

Ключові слова: інтеграли руху, дані розсіювання, рівняння Кортевега–де Фріза