Магнітна тераностика карциноми легені Льюїс комплексом гадопентетату димеглуміну з доксорубіцином

Орел, ВЕ
Рихальський, ОЮ
Головко, ТС
Ганіч, ОВ
Романов, АВ
Орел, ІВ
Бурлака, АП
Лукін, СМ
Венгер, ЄФ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:134-142
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.09.134
Розділ: Медицина
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено протипухлинний ефект комплексу гадопентетату димеглуміну (ГД) з доксорубіцином (ДР) у мишей з карциномою легені Льюїс. Показано, що коефіцієнт гальмування росту карциноми легені Льюїс був найбільший для групи тварин, яким вводили комплекс ГД з ДР і проводили опромінення зовнішнім локальним неоднорідним постійним магнітним та електромагнітним полями. Комп’ютерний аналіз магнітно-резонансних зображень свідчить про те, що після введення комплексу та електромагнітного опромінення (ЕО) карциноми легені Льюїс площа зображення пухлини була меншою на 11,8 %, ніж після впливу офіцинального ДР. Введення ДР тваринам із карциномою легені Льюїс зумовило зниження рівня вільного заліза в мітохондріях пухлинних клітин на 63 % порівняно з контрольними пухлинами (без впливу), тоді як після дії комплексу ГД з ДР, навпаки, зареєстровано збільшення рівня вільного заліза в 9 разів, а за умов комбінованої дії комплексу ГД з ДР та ЕО – на 88 % порівняно з контрольною групою.

Ключові слова: гадопентетат димеглуміну, доксорубіцин, електромагнітне поле, електронний парамагнітній резонанс, карцинома легені Льюїс