Формалізація списків у метамові нормальних форм знань

1Кургаєв, ОП
1Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 10:18-27
https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.10.018
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Російська
Анотація: 

Вперше запропоновано формалізацію предикатів на списках у метамові нормальних форм знань, базуючись на відомих описах цих понять на Прологу, які використовують списковий домен. Серед описаних предикатів: додавання елемента в список, видалення елемента, видалення повторів, приналежність елемента списку, пошук останнього елемента списку, пошук сусідніх елементів списку, конкатенація списків, реверс й ін.

Ключові слова: визначення, метамова нормальних форм знань, предикат, рекурсія, список