Про вплив в'язкої рідини на квазілембовські хвилі у пружному шарі, який взаємодіє з рідким півпростором

ЗаголовокПро вплив в'язкої рідини на квазілембовські хвилі у пружному шарі, який взаємодіє з рідким півпростором
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2017
АвториБагно, ОМ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2017.04.019
Номер видання4
РозділМеханіка
Нумерація сторінок19-27
Дата публікації04/2017
МоваРосійська
Анотація

Розглянута задача про поширення квазілембовських хвиль у пружному шарі, що взаємодіє з півпростором в'язкої стисливої рідини. На основі тривимірних лінеаризованих рівнянь Нав'є – Стокса для в'язкої рідини та лінійних рівнянь класичної теорії пружності для пружного шару побудовано дисперсійні криві та досліджено поширення квазілембовських хвиль у широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив
в'язкої стисливої рідини та товщини пружного шару на фазові швидкості та коефіцієнти загасання квазілембовських мод. Розвинутий підхід та отримані результати дозволяють для хвилевих процесів встановити межі застосування моделі ідеальної стисливої рідини. Числові результати наведено у вигляді графіків та дано їх аналіз.

Ключові словадисперсія хвиль, квазілембовські моди, півпростір в'язкої стисливої рідини, пружний шар