Вплив втрат енергії іонізуючого випромінювання на люмінесценцію кварцового скла

Мисюра, ІМ
Кононенко, СІ
Калантарьян, ОВ
Журенко, ВП
Азарєнков, МО
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:60-66
https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.09.060
Розділ: Фізика
Мова: Російська
Анотація: 

Досліджено люмінесценцію кварцового скла, яка збуджувалася рентгенівським випромінюванням з енергією фотонів до 60 кеВ. У виміряних спектрах зафіксовано наявність двох інтенсивних смуг люмінесценції з максимумами 3,15 еВ (блакитна смуга) та 4,3 еВ (УФ смуга), які пов’язані з відомими типами власних дефектів. Положення максимуму блакитної смуги відрізняється від випадку іонолюмінесценції такого ж самого зразка кварцового скла. Вказано на потужний вплив високої питомої енергії, яку іони втрачають у речовині, що і призводить до модифікації власного дефекту кварцу і зміщення максимуму блакитної смуги з 3,15 еВ до 2,7 еВ. Експериментальні спектри радіолюмінесценції добре фітуються двома функціями Войда.

Ключові слова: іонолюмінесценція, дефекти, кварцове скло, радіолюмінесценція