Фігура літосфери Землі і геотектоніка

1Церклевич, АЛ
1Шило, ЄО
1Національний університет "Львівська політехніка"
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:67-72
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.01.067
Розділ: Науки про Землю
Мова: Російська
Анотація: 

За результатами дослідження компьютерного моделювання переорієнтації фігури літосфери Землі виявлено певні закономірності, які відображають структуротвірні процеси. Показано, що фігура поверхні літосфери має іншу орієнтацію щодо фігури геоїда. На основі поняття "еволюційного відхилення виска" і припущення, що тангенціальні сили пропорційні куту, який визначається як кут між напрямком лінії виска в минулу геологічну епоху і нинішнім напрямком в заданій точці, розраховані діючі горизонтальні сили у верхній оболонці планети. Обчислені поля векторів тангенціальних сил показують хорошу узгодженість з напрямком просторово-часового переміщення материків і тектонічних плит і майже повний збіг з горизонтальними складовими векторів руху станцій GNSS. Це переконливо свідчить про те, що літосферні маси під дією вихрових ротаційно-гравітаційних сил через їх тривалий вплив можуть набувати властивостей повзучості.

Ключові слова: вихрова геодинаміка, еволюційне відхилення виска, фігура літосфери