Оригінальний метаболітотропний препарат — елгацин: квантово-хімічні властивості та особливості фармакологічної дії

1Чекман, ІС
2Казакова, ОО
3Довгань, РС
3Нагорна, ОО
4Бєленічев, ІФ
3Горчакова, НО
4Бухтіярова, НВ
5Сирова, ГО
3Загородний, МІ
1Київський медичний університет УАНМ
2Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
4Запорізький державний медичний університет
5Харківський національний медичний університет
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:86-91
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.01.086
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

За допомогою теорії функціонала густини з використанням сольватаційної моделі IEF PCM досліджено електронні та енергетичні властивості молекули елгацину. Досить значний позитивний заряд на протонах гідроксильних груп визначає його виражену антиоксидантну активність. Негативне значення енергії нижчої вакантної молекулярної орбіталі зумовлює електрофільні властивості молекули. Різноманітність функціональних груп свідчить про можливість взаємодіяти з полярними та неполярними структурами біомембран.

Ключові слова: антиоксидантна активність, елгацин, квантово-хімічні параметри, функціональні групи