Числове розв’язання оберненої задачі індукційного каротажу для тонкошаруватих розрізів типу «рябчик»

1Миронцов, МЛ
1Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:15-21
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.01.015
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Російська
Анотація: 

Розглянуто особливості числового розв’язання оберненої нестійкої задачі електрометрії свердловин на нафту і газ для тонкошаруватих розрізів типу «рябчик». Показано, що створений і реалізований у числовому вигляді алгоритм для чотиризондового індукційного низькочастотного каротажу дозволяє роз в’я зувати якісно і кількісно точно обернену задачу (в межах допустимої похибки).

Ключові слова: індукційний каротаж, електрометрія свердловин, обернена задача