Про локалізацію поверхневих хвиль у шарі ідеальної стисливої рідини, що взаємодіє з пружним півпростором

1Багно, ОМ
1Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:22-28
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.01.022
Розділ: Механіка
Мова: Російська
Анотація: 

На основі тривимірних лінійних рівнянь класичної теорії пружності для твердого тіла та лінеаризованих рівнянь Ейлера для рідкого середовища досліджено поширення квазілембовських хвиль у системі пружний півпростір — шар ідеальної стисливої рідини. Побудовано дисперсійні криві для нормальних хвиль у широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив товщини шару ідеальної стисливої рідини на дисперсію фазових швидкостей квазілембовських мод у гідропружному хвилеводі. Досліджено властивості локалізації поверхневих хвиль у пружно-рідинних хвилеводах. Числові результати наведено у вигляді графіків та дано їх аналіз.

Ключові слова: дисперсія хвиль, квазілембовські моди, локалізація поверхневих хвиль, пружний півпростір, фазова швидкість, шар ідеальної стисливої рідини