Вплив товщини приелектродного шару на дифузійний імпеданс

1Потоцька, ВВ
2Гічан, ОІ
1Скриптун, ІМ
1Омельчук, АО
1Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, Київ
2Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:34-42
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.01.034
Розділ: Фізика
Мова: Українська
Анотація: 

Показано, що зі збільшенням товщини дифузійного шару Нернста імпеданс приелектродного шару зростає. Дано кількісну оцінку фазового кута дифузійного імпедансу залежно від частоти при різних значеннях товщини дифузійного шару. Встановлено, що дифузія обумовлює запізнення за фазою відносно струму зміни поверхневої концентрації електроактивних частинок.

Ключові слова: імпедансна спектроскопія, дифузійний імпеданс, дифузійний шар Нернста, масоперенос, осцилюючий дифузійний шар, фазовий кут