Дослідження трибологічних властивостей наноструктурних об’єктів на атомно-гладких поверхнях

Васько, АА
Куценко, ВЄ
Марченко, АА
Браун, ОМ
1Наумовець, АГ
1Інститут фізики НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 11:40-47
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.11.040
Розділ: Фізика
Мова: Українська
Анотація: 
Розроблено і апробовано принципово новий метод для дослідження тертя в точковому контакті за допомогою левітуючого в магнітному полі маятника. Головна перевага методу полягає в тому, що він забезпечує неруйнівний режим вимірювань для надтонких (в граничному випадку моношарових) змащувальних плівок. Метод дозволяє оперативно проводити вимірювання коефіцієнтів тертя в режимах сухого тертя та в присутності змащувальної плівки. В якості змащувальних плівок використані самовпорядковані моношари $n$-алканів $n-CnH2n+2$ ($n=24$, тетракозан та $n=48$, октатетраконтан), нанесені на атомно-гладкі поверхні високоорієнтованого піролітичного графіту (ВОПГ). Структура моношарів досліджена за допомогою сканувального тунельного мікроскопа (СТМ) з молекулярним розділенням. Встановлено, що коефіцієнт тертя немонотонно залежить від довжини молекули. Отримані результати пояснюються в рамках моделі, яка базується на несумірності алкільного ланцюга і підкладки графіту.
Ключові слова: атомно-гладкі поверхні, коефіцієнт тертя, моношарові плівки, сила тертя ковзання, сухе тертя