Корекція гострого холангіту у щурів водорозчинними C60 фулеренами

1Кузнєцова, ГМ
1Дзюбенко, НВ
1Рибальченко, ТВ
1Оглобля, ОВ
1Рибальченко, ВК
1ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 2:102-108
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.02.102
Розділ: Біологія
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено вплив водорозчинних біосумісних C60 фулеренів (C60ФВР) на функціональний стан печінки за умов інтраперитонеального та перорального введення на моделі α-нафтилізотіоціанат-індукованого холангіту щурів. Встановлено, що C60ФВР у разі перорального введення нормалізує рівень прямого білірубіну та активність аланінамінотрансферази в сироватці крові, а у разі інтраперитонеального — додатково нормалізує рівень загального білірубіну та активність лужної фосфатази, що свідчить про пригнічення симптоматики захворювання. Тобто застосування C60ФВР сприяє частковій корекції печінкової недостатності, спричиненої холангітом, при цьому його інтраперитонеальне введення є більш ефективним.

Ключові слова: C60 фулерени, холангіт