Механізми теплогідродинамічної нестійкості за умов локального підведення теплоти до газу

1Басок, БІ
1Гоцуленко, ВВ
1Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:69-79
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.03.069
Розділ: Теплофізика
Мова: Російська
Анотація: 

Побудовано математичну модель нестаціонарних рухів газу за умов локального підведення до нього теплоти вздовж деякої поверхні. У рівнянні руху для розглянутої задачі конкретизовано тензор дисипації теплової енергії, що асоційований з поверхнею теплопідведення і характеризує наявність відьємного теплового опору. Одержано рівняння на компоненти даного тензора і розглянуто деякі його окремі випадки.

Ключові слова: від’ємний, нестійкість, тензор дисипації теплової енергії, термоакустичні автоколивання