Інгібування множинних форм карбоангідрази хлоропластів шпинату іонами купруму

Поліщук, ОВ
1Семеніхін, АВ
Топчій, НМ
1Золотарьова, ОК
1Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:94-101
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.04.094
Розділ: Біохімія
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено вплив Cu2+ на карбоангідразну активність різних фракцій хлоропластів. Стромальну фракцію і фракцію тилакоїдних мембран отримували після осмотичного руйнування інтактних хлоропластів, відмитих від компонентів цитозолю. Стромальні карбоангідрази виявилися значно чутливішими до дії Cu2+, ніж тилакоїдні. Так, напівмаксимальне інгібування (I50) карбоангідразної активності ензимів у стромальній фракції досягалося при концентрації Cu2+ 3 мкМ, тоді як I50 для тилакоїдних карбоангідраз становило від 10 до 20 мкМ Cu2+. Розподіл активності по білкових зонах стромальної і тилакоїдної фракцій після електрофоретичного розділення змінювався в присутності іонів купруму: зменшувалася інтенсивність забарвлення і кількість смуг, що змінювали свій колір. Отримані дані підтверджують можливість використання карбоангідраз хлоропластів як біомаркера забруднення навколишнього середовища.

Ключові слова: Spinacia oleracea, інфрачервоний газовий аналіз, іони міді, іони цинку, важкі метали, карбоангідраза, тілакоїдні мембрани, хлоропласти